วนเวียน

posted on 18 Dec 2008 03:04 by ivan-allen

ไม่ได้อัพมานานมากๆแล้ว 555

 ช่วงนี้เรียนหนัก จริงๆแล้วก็จะสอบแล้ว =[]= แอ่กกกก

 นั่งดุลสมาการเคมีอยูถึงตี 2 (+นั่งเล่นคอม 55) น้ำยังไมได้อาบเลย 555

 (สงสัยจะไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เราแล้ว)

 

แงๆๆๆ

สอบซัม!!!

เข้ามาระบายความอุบิ 555

วันนี้เรียนวิทย์ไป 10 คาบแหน่ะ ครูสอนไม่ทัน

(แล้วเมื่อวานดันมีแนะแนว 2 คาบ -*-)

 

อัพทั้งที อัพไร้สาระจริงๆเลย 555

ก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะงิ 55  

 

(เล่นมั้งๆ)

You are The Moon

Hope, expectation, Bright promises.

The Moon is a card of magic and mystery - when prominent you know that nothing is as it seems, particularly when it concerns relationships. All logic is thrown out the window.

The Moon is all about visions and illusions, madness, genius and poetry. This is a card that has to do with sleep, and so with both dreams and nightmares. It is a scary card in that it warns that there might be hidden enemies, tricks and falsehoods. But it should also be remembered that this is a card of great creativity, of powerful magic, primal feelings and intuition. You may be going through a time of emotional and mental trial; if you have any past mental problems, you must be vigilant in taking your medication but avoid drugs or alcohol, as abuse of either will cause them irreparable damage. This time however, can also result in great creativity, psychic powers, visions and insight. You can and should trust your intuition.

What Tarot Card are You?
Take the Test to Find Out.

edit @ 18 Dec 2008 03:10:14 by i.van-allen